Dla mamy i taty

Chcesz oglądać kanał MiniMini+?
Zamów pakiet w nc+

Sprawdź

Woda i jej znaczenie

woda to życie

Co odróżnia Ziemię od innych planet w kosmosie? WODA. Woda zajmuje około 71% naszej planety, czyli prawie trzy czwarte jej powierzchni. Jest w przyrodzie wszędzie: w morzach, oceanach, rzekach oraz jeziorach, a także w lodowcach i podziemnych zbiornikach. Właśnie dlatego Ziemię nazywamy błękitną planetą lub planetą wody. Rozumiesz teraz, jak ważna dla świata jest woda?

Pomyśl o tym patrząc na kroplę rosy, strużkę płynącą z kranu, falę morską, taflę wody w stawiku czy jeziorze, nurt rzeki. Czy wiesz, że twoje ciało – podobnie jak Ziemia – również zawiera ponad 70% wody?

Wszystko, co żyje na Ziemi, potrzebuje wody – rośliny, zwierzęta i ludzie.
Czy wiesz, że wierzba w ciągu jednego dnia w lecie wykorzystuje 2272 litry wody, a człowiek każdego dnia, niezależnie od pory roku, powinien jej wypić przynajmniej 2 litry?

ile jest wody na ziemi?

We wszystkich morzach, oceanach, rzekach, jeziorach, lodowcach oraz podziemnych zbiornikach, a także w atmosferze jest około 1 400 000 000 000 000 000 000 litrów wody! Gdyby z całej tej ilości wody zrobić dużą kroplę, w kształcie na przykład piłki do nogi, miałaby ona średnicę około 1 400 kilometrów. Gdyby zaś kropla zawierała tylko wodę słodką, mierzyłaby jedynie 160 kilometrów – to mniej więcej taka odległość jak z Warszawy do Lublina.

Woda – raj dla zwierząt

Zwierzęta, których życie jest związane z wodą, można podzielić na trzy grupy:

- żyjące w pobliżu zbiorników wodnych: w wodzie zdobywają pożywienie, na lądzie natomiast znajdują się ich gniazda i wylęga się z jaj potomstwo. Do zwierząt tych należą na przykład czapla czy bocian.

- wodno-lądowe: swobodnie poruszają się w wodzie, mają w niej swoje kryjówki, tam również się rozmnażają, ale mogą też przebywać na lądzie. Do zwierząt tych należą na przykład kaczka krzyżówka, łabędź, żaba, rzęsorek, piżmak, wydra czy bóbr.

- wodne: żyją tylko w środowisku wodnym, nie mogą przebywać na lądzie. Do zwierząt tych należą ryby, ale także między innymi rak, pijawka czy pływak żółtobrzeżek.

Morza i oceany

W morzach i oceanach na całym świecie żyje niezliczona liczba zwierząt. Organizmy żywe zamieszkują wszystkie strefy głębi oceanu: słoneczną, półmroku i ciemności, gdzie panuje wieczne zimno. Nawet tam żyją zwierzęta? – spytasz. Tak - nawet tam!

Strefa słoneczna – ssaki morskie, kałamarnice, ryby (na przykład płaszczki) zamieszkujące
tę strefę muszą bardzo dobrze pływać, by radzić sobie z prądami powierzchniowymi. Mają też barwy ochronne, bo w dobrze oświetlonej wodzie, blisko powierzchni, nie mają gdzie się ukryć przed drapieżnikami.

Strefa półmroku –Zwierzęta żyjące w tej strefie mają często ogromne oczy, które ułatwiają im widzenie przy słabym świetle, a także doskonały kamuflaż. Zwierzęta żyjące w górnych warstwach strefy półmroku są przeźroczyste, w głębszych – srebrne, a w najgłębszych – czarne. Kaszaloty, czyli jedne z największych drapieżników zamieszkujących oceany i nurkujących na znacznych głębokościach, w strefie półmroku mogą przebywać przez ponad dwie godziny, potem muszą się wynurzyć, by zaczerpnąć powietrza.

Strefa ciemności – tutaj żyje wiele gatunków ryb głębinowych o przedziwnych kształtach.
O wielu zwierzętach z tej strefy naukowcy nie mają nawet pojęcia, bo któż jest w stanie zbadać wszystkie morskie i oceaniczne głębiny świata?

ITI Neovision S.A.,
al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr BDO: 0000030685.